A WordPress Site

Landelijk Netwerk voor Vrouwen in de Sport

Wie heeft het leV om het verschil te maken en daarom op te staan?

Geïnteresseerd in LNVS?

Meld je dan aan voor het netwerk of kom eens mee als introducé naar een van de bijeenkomsten.

Over LNVS

Het Landelijk Netwerk Vrouwen in de Sport (LNVS) is een nationaal platform van en voor vrouwen actief in landelijke sportorganisaties, zowel bestuurlijk als professioneel.

LNVS werkt samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF, NISB en Sport & Zaken. Gezamenlijk streven wij ernaar om door middel van voorlichting, advies en deskundigheidsbevordering aan individuele vrouwen en sportorganisaties een grotere instroom en doorstroom van vrouwen, die als vrijwilliger of als professional werkzaam zijn in de sport te bereiken.

Vier keer per jaar houden we een bijeenkomst die zowel leden als introducés mogen bijwonen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er geïnformeerd en geïnspireerd. Een verslag van de laatste bijeenkomst vind je onder het kopje Bijeenkomsten. Hier vind je ook de datum van de volgende bijeenkomst.


Doelen

Het LNVS heeft als doel vrouwen in leidinggevende staf- of bestuursfuncties in de sport te steunen en te stimuleren en de doorstroming van vrouwen te bevorderen. LNVS wil dit bereiken door in de eerste plaats een platform te bieden voor netwerksters. Door netwerksters met elkaar in contact te brengen kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld. Daarnaast wil LNVS (inter)nationale contacten leggen en deze gebruiken voor de instroom en doorstroom van vrouwen in landelijke sportorganisaties.

LNVS streeft na dat:

vrouwen en organisaties waarin vrouwen (gaan) werken als betaalde of vrijwillge kracht zich bewust worden van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de sport

belemmeringen die vrouwen ondervinden bij het functioneren of het doorstromen in een sportorganisatie weggenomen worden of worden bestreden

belemmeringen die binnen sportorganisaties bestaan weggenomen worden of worden bestreden.


Wat doet het LNVS?

Home

LNVS is een landelijk netwerk dat wil zorgen voor overdracht van kennis en vaardigheden. Hiervoor worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met als doel:

Contacten onderhouden met andere vrouwen/mannen in de sportwereld

Ervaringen uit te wisselen met vakgenoten.

Het halen en brengen van kennis en vaardigheden (eigen inbreng van deelnemers).

Deskundigheidsbevordering.

Daarnaast vervult het netwerk een actieve rol als gesprekspartner voor instanties die zich bezighouden met beleid en wetgeving op het terrein van vrouw en sport.
Voorbeelden hiervan zijn de overleggen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en sportkoepel NOC*NSF.

Ook onderhoudt LNVS nauwe contacten met wetenschappers die zich verdiepen in het onderwerp Vrouw en Sport.

Cheap Fifa Coins Cheap Fifa Coins Cheap Fifa Coins Cheap Fifa Coins Cheap Fifa Coins how to get taller
دانلود آهنگ جدید دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم پیش بینی مسابقات فوتبال